Jawatankuasa SULAM-UPM | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» SULAM » Jawatankuasa SULAM-UPM

Jawatankuasa SULAM-UPM

 

Jawatankuasa SULAM-UPM ditubuhkan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan dan kawal selia tadbir urus SULAM di UPM. Melalui jawatankuasa kerja ini, UPM memantau pelaksanaan SULAM termasuk melaksanakan pelaporannya secara berkala kepada JPT, Kementerian Pengajian Tinggi.

 
 

Tanggungjawab Jawatankuasa (TOR)

 
 
1. Membantu Universiti/Fakulti dalam pelaksanaan SULAM termasuk:
   
  1. menjadi perantara Universiti/Fakulti, komuniti dan industri.
  2. menyokong tadbir urus SULAM di UPM.
  3. menyediakan garis panduan pelaksanaan SULAM.
      2. Membantu menyediakan dokumentasi termasuk data dan laporan berkaitan pelaksanaan SULAM di UPM.
      3. Menyelaras pengumpulan data SULAM di peringkat PTJ melalui sistem Putra SULAM.
      4. Melaksanakan latihan pelaksanaan SULAM kepada warga UPM.
       
       
                 

Penaung

-
Prof. Dr. Ismi Arif Ismail
Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
 
 

Penasihat

-
Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani
Pengarah, Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADe-Lead)
 
 

Penyelaras

-
Prof. Madya Dr. Suriana Sabri
Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Kepemimpinan Akademik (CADe-Lead)
 
 

Ahli Jawatankuasa

-
Prof. Madya Dr. Omrah Hassan @ Hussin
Pengarah, Pusat Kokurikulum dan Pembangunan Pelajar (PKPP)
     
 
Prof. Dr. Shamsul Bahri Hj. Md Tamrin 
Pengarah, Pusat Hubungan dan Jaringan Industri (CiRNeT)
 
Prof. Madya Dr. Mohd Nizam Osman
Pusat Transformasi Komuniti Universiti (UCTC)
 
Wakil Fakulti
 
Dr. Juju Nakasha Jaafar
Fakulti Pertanian
 
Dr. Aisyah Abu Bakar
Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar
 
Prof. Madya Dr. Rozaihan Mansor
Fakulti Perubatan Veterinar
  
Prof. Ir. Dr. Aduwati Sali
Fakulti Kejuruteraan
 
Dr. Marzni Mohamed Mokhtar
Fakulti Pengajian Pendidikan
 
Prof. Madya Dr. Mashitah Shikh Maidin
Fakulti Sains
 
Dr. Muhamad Hafiz Abd. Rahim
Fakulti Sains dan Teknologi Makanan
 
Dr. Puvaneswaran Kunasekaran 
Fakulti Ekologi Manusia
 
Dr. Fazilah Husin
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi
 
Dr. Faziawati Abd Aziz
Fakulti Rekabentuk dan Senibina
 
Dr. Ahmad Iqmer Nashriq Mohd Nazan
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
 
Dr. Noor Afiza Mohd Ariffin
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
 
Prof. Madya Dr. Noor Azmi Shaharuddin
Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul
 
Prof. Dr. Ong Tze San
Sekolah Perniagaan dan Ekonomi
  
Dr. Muhamad Hakim Ali Hanafiah
Fakulti Sains Pertanian dan Perhutanan (UPMKB)
 
Dr. Nurul Nadwa Zulkifli
Fakulti Kemanusian, Pengurusan dan Sains (UPMKB)
 
     
JK SULAM-UPM (1 Disember 2023 - 30 November 2025)
 
      [ Kembali ]

Kemaskini:: 18/12/2023 [azryadeny]

PERKONGSIAN MEDIA

SXESAA0~