JAWATANKUASA | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» JAWATANKUASA

JAWATANKUASA

Pusat Pembangunan Akademik (CADe) terlibat di dalam beberapa jawatankuasa di peringkat UPM dan kebangsaan untuk memastikan pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan.

    Terma Rujukan Jawatankuasa     NAMA...selanjutnya...
    Bersesuaian dengan definisi inovasi dalam pengajaran dan...selanjutnya...
    Tanggungjawab Jawatankuasa...selanjutnya...
WXCbSAL~