GERAN INSENTIF PENYELIDIKAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (GIPP) | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» PERKHIDMATAN KAMI » GERAN INSENTIF PENYELIDIKAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (GIPP)

GERAN INSENTIF PENYELIDIKAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (GIPP)

     

 

GIPP adalah inisiatif untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan P&P melalui aktiviti penyelidikan. Di samping itu, geran ini bertujuan untuk menyumbang idea dan kepakaran dalam penggubalan polisi P&P. Hasil penyelidikan boleh dijadikan asas dalam membuat perancangan strategik berkaitan P&P universiti, malah memberi impak kepada UPM/pelajar sebagaimana Matlamat 1 UPM untuk mempertingkat kualiti dan daya saing graduan.

               

Kemaskini:: 11/10/2021 [azryadeny]

PERKONGSIAN MEDIA

SXEOXAt~