Felo Bersekutu CADe-Lead | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» MENGENAI KAMI » ORGANISASI » Felo Bersekutu CADe-Lead

Felo Bersekutu CADe-Lead

   Terma Rujukan   

 
  • Bertindak sebagai pakar rujuk dan perunding berkaitan visi, misi, objektif, strategi dan pelan tindakan bagi pembangunan dan kecemerlangan kepemimpinan akademik di UPM.

 

   
1

Prof. Ts. Dr. Rusli Hj. Abdullah

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

   
2

Prof. Dr. Muhammad Nazrul Hakim Abdullah

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 

   
3

Prof. Dr. Amin Ismail

Pusat Jaminan Kualiti (CQA)/ Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

   
4

Prof. Madya Dr. Wan Zuhainis Saad

Fakulti Bioteknologi dan Sains Biomolekul

   
5

Prof. Madya Dr. Mohamad Maulana Magiman

Fakulti Kemanusiaan, Pengurusan dan Sains, UPMKB

   
6

Prof. Ts. Dr. Goh Yong Meng

Fakulti Perubatan Veterinar

   
7

Prof. Dr. Jalila Abu

Fakulti Perubatan Veterinar

        Tempoh Lantikan: 1 Disember 2022 - 30 November 2024
 
   
8

Prof. Dr. Abd. Karim Alias

Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

   
9

Dr. Amat Taap Manshor

AJM International Academy

   
10

Prof. Madya Dr. Nurfadhlina Mohd Sharef

Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat

   
11

Prof. Madya Dr. Habibah Ab Jalil 

Fakulti Pengajian Pendidikan

   
12

Prof. Madya Dr. Zairul Mohd Noor

Fakulti Rekabentuk dan Senibina

   
13

Prof. Dr. Zamberi Sekawi

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

   
14

Prof. Ir. Dr. Mohd Sapuan Salit

Fakulti Kejuruteraan

   
15

Prof. Dr. Samsilah Roslan

Fakulti Pengajian Pendidikan

   
16

Prof. Dr. Muta Harah Zakaria

Fakulti Pertanian

   
17

Prof. Dr. Wong Su Luan

Fakulti Pengajian Pendidikan

   
18

Prof. Dr. Alyani Ismail

Fakulti Kejuruteraan

   
19

Prof. Madya Dr. Wan Marzuki Wan Jaafar

Fakulti Pengajian Pendidikan

   
20

Prof. Madya Dr. Dahlia Zawawi

Sekolah Perniagaan dan Ekonomi

   
21

Dr. Amir Affan Abdul Azim

Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar

   
22

Dr. Mohd Mokrish Md. Ajat

Fakulti Perubatan Veterinar

  Tempoh Lantikan: 15 Ogos 2023 - 30 November 2024
   

   

Kemaskini:: 22/09/2023 [azryadeny]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6175
03-9769 6043
SXERWAZ~