Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» PERKHIDMATAN KAMI » GERAN INSENTIF PENYELIDIKAN UNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (GIPP) » Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran

Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran


 

IVOEd: Pendidikan Obesiti Maya Interprofesional

   

 

HACCP Ready Go: Permainan Papan HAR-GO sebagai Alat Penaksiran untuk Pembelajaran Sains dan Teknologi Makanan  

   

 
3

EthoshuntTM: Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Etika  

   

 
4

AsperLabs: Makmal Berasaskan Perisian Sumber-terbuka (Open-source Web) untuk Pengajian Asasi Sains Pertanian (ASPER)

   

 
5

Case Writing: From Concept to Application Penerapan Kaedah Kajian Kes dalam Pengajaran dan Pembelajaran  

   

 
6

JOME: Permainan untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Kualiti Air dan Iktiologi Ikan  

   

 
 7

Clinical Pathology App: Realiti Terimbuh untuk Pengajaran dan Pembelajaran Patologi Klinikal  

   

 
8

Modul Pembelajaran Integrasi: Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kursus LAN3502 Pembinaan dan Kejuruteraan Landskap

   

 
9

Putra Bingo: Gamifikasi dan Penaksiran Alternatif dalam Memperkayakan Pengalaman Pembelajaran Pelajar  

   

 
10

Model Pembelajaran-perkhidmatan (Service-learning) dalam Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET)  

   

 
11

AnnoShare: Alat Pembelajaran Kolaboratif-berasaskan Web untuk Pembelajaran Berkumpulan  

   

 
12

PutraPacer: Alat “Penaksiran Terbeza” (Differentiated Assessment) bagi Pembelajaran dengan Pelajar Pelbagai Keupayaan  

   

 
13

MyBEST UPM: Aplikasi Penaksiran Rakan Sebaya untuk Aktiviti Pembelajaran Berpusatkan Pelajar  

   

 
14

ResVAR: Animasi Simulasi Sistem Pernafasan Paru-paru 3D dengan Realiti Terimbuh bagi Pengajaran dan Pembelajaran dalam Bidang Perubatan

   

 
15

OPEACS: Alat Penaksiran Prestasi Dalam Talian bagi Menilai Penglibatan Pelajar dalam Pembelajaran Berasaskan Perkhidmatan Komuniti 

   

 
16

Scratch & Challenge Board sebagai Alat Penaksiran Autentik  

   

 
17

PutraMOOC Karya Agung Melayu: Inovasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Melayu

   

 
18

Research Proposal Writing Checklist: Senarai Semak untuk Penulisan Kertas Cadangan Penyelidikan Projek Ilmiah Tahun Akhir  

   

 
19

Myhematology App: Aplikasi Pembelajaran Mudah-alih untuk Pengajaran dan Pembelajaran Hematologi 

   

 
20

XploreRAFE+: Aplikasi Gamifikasi dan Realiti Terimbuh dalam Pengajaran dan Pembelajaran  

   

 
21

Black Box Approach: Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran untuk Asas Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

   

 
22

MyVetPBL: Alat Elektronik Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan-masalah untuk Program Doktor Perubatan Veterinar  

   

 
23

WQ: Modul Pembelajaran dan Aplikasi Mudah-alih Berintegrasi dengan Realiti Terimbuh  

   

 
24

KEMBARA P4T: Modul Strategi Pembelajaran Aktif Secara Kolaboratif Dalam Talian untuk MOOC Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) 

   

  +++   +++          

Kemaskini:: 11/10/2021 [azryadeny]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6175
03-9769 6043
SXETAAg~