PrIDe: Penyampaian Putra InnoCreative | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» TRANSFORMASI AKADEMIK UPM » PrIDe: Penyampaian Putra InnoCreative

PrIDe: Penyampaian Putra InnoCreative

     
 

Pengajaran yang efektif disampaikan oleh Putra InnoCreative Educator (PreCEptor) untuk mencapai pembelajaran yang bermakna oleh graduan kalis masa depan melalui penyampaian pengajaran yang direka terdiri daripada bahan pengajaran interaktif, campuran aktiviti yang menarik dan e-tiviti yang menggalakkan pembangunan nilai graduan kalis masa depan, dan penilaian yang bersesuaian dengan hasil pembelajaran; disokong oleh pendidik kalis masa depan yang berwibawa dan ilmiah. Pelbagai teknik pengajaran boleh dikendalikan seperti pembelajaran berasaskan masalah, kajian kes, pembelajaran berasaskan pertanyaan, pembelajaran berasaskan pengalaman, pembelajaran berasaskan perkhidmatan, pembelajaran berasaskan cabaran, pembelajaran berasaskan kerja, pembelajaran berasaskan minat dan pembelajaran mendalam.

 

        *UPM-ID sign in required
   

 

  + Portal PrIDe: http://learninghub.upm.edu.my/

     

Kemaskini:: 08/11/2020 [farisaqil]

PERKONGSIAN MEDIA

SXETAAn~