Global Online Learning Empowerment (PutraGLOBE) Initiatives | CENTRE FOR ACADEMIC DEVELOPMENT AND LEADERSHIP EXCELLENCE
» OUR SERVICES » e-LEARNING » Global Online Learning Empowerment (PutraGLOBE) Initiatives

Global Online Learning Empowerment (PutraGLOBE) Initiatives

Usaha UPM memasyarakatkan ilmu dan pendidikan inklusif diteruskan melalui lima (5) inisiatif Pemerkasaan Pembelajaran Global Dalam Talian (PutraGLOBE) iaitu Pembelajaran Teradun Gantian (PTG), PutraMOOC, Pindah Kredit MOOC (Credit Transfer MOOC, CTM), Putra Collaborative Global Online Learning (PutraCGOL), Putra e-Visiting Fellow (Putra e-VF), bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta keterlihatan global bidang tujahan dan kepakaran. Booklet ini disasarkan kepada pembaca yang ingin mendapatkan maklumat mengenai kaedah perancangan, pengurusan, pelaksanaan dan penambahbaikan kesemua inisiatif PutraGLOBE. 

Seiring dengan agenda PPPM (PT), sejak tahun 2014, UPM telah sedia melaksanakan pelbagai inisiatif pembelajaran global dalam talian (GOL), melalui PutraMOOC. Penawaran pembelajaran secara dalam talian melalui platform dan kursus PutraMOOC tidak terhad kepada pelajar yang mendaftar di UPM dan telah mengetengahkan kepakaran UPM ke peringkat nasional dan antarabangsa. Sasaran penawaran PutraMOOC kini diperluaskan kepada industri dan komuniti khusus. Pindah Kredit MOOC (CTM) merupakan inisiatif pelaksanaan kurikulum dan kaedah penyampaian fleksibel di mana pelajar boleh memendekkan tempoh pengajian dan menggunakan kursus alternatif selain daripada kursus yang ditawarkan di dalam UPM. Kursus PutraMOOC yang ditawarkan secara dalam talian sepenuhnya juga boleh diambil oleh pelajar dan dipindah kredit. 

Pembelajaran Teradun Gantian (PTG) merupakan langkah persediaan awal UPM menyediakan staf akademik dengan kaedah pengajaran secara maya. Pelaksanaan PTG seawal dua semester sebelum fenomena COVID19 terjadi merupakan salah satu faktor transisi lancar penyampaian pembelajaran secara maya bagi UPM mendepani COVID-19.

Pembelajaran tanpa sempadan diperluaskan melalui tiga inisiatif baharu iaitu Putra Collaborative Global Online Learning (Putra CGOL) di mana pelajar di UPM and institusi antarabangsa yang berkolaborasi belajar bersama secara dalam talian di dalam kursus akademik di antara tempoh 4 hingga 6 minggu. Putra e-Visiting Fellow (Putra e-VF) pula merupakan program lantikan sarjana di dalam dan luar UPM dilantik bagi perkhidmatan secara dalam talian sekurang-kurangnya 2 minggu. 

Pelaksanaan inisiatif PutraGLOBE diukur sebagai indeks petunjuk prestasi (KPI) di dalam Pelan Fungsian Aras Akademik dan Antarabangsa, dan Pelan Strategik UPM 2021-2025. Penglibatan pensyarah di dalam inisiatif PutraGLOBE akan dikira di dalam penilaian tahunan prestasi staf akademik (HiStaf) melalui komponen Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, Penglibatan, Jaringan Industri, dan Perkhidmatan Profesional. Platform PutraBLAST http://learninghub.upm.edu.my/ dan PutraMOOC http://putramooc.upm.edu.my/mooc/ akan digunakan bagi pelaksanaan kesemua inisiatif PutraGLOBE. Diharapkan pelaksanaan PutraGLOBE akan meneruskan bakti ilmu UPM sejajar dengan pendidikan inklusif.

 
 > Booklet Inisiatif Pemerkasaan Pembelajaran Global Dalam Talian (PutraGLOBE)
 > Poster Inisiatif Pemerkasaan Pembelajaran Global Dalam Talian (PutraGLOBE)


 

Inisiatif Pemerkasaan Pembelajaran Global Dalam Talian (PutraGLOBE)

 

PutraBLAST dan PutraMOOC sebagai Platform Utama Pelaksanaan PutraGLOBE

 

1. Pembelajaran Teradun Gantian (Blended Learning Substitute)

 

Kaedah pembelajaran yang menggabungkan pertemuan fizikal dan maya (maksimum 79% maya). Di UPM pembelajaran secara maya selama maksimum 7 minggu dibenarkan bagi menggantikan pertemuan bersemuka fizikal. Bilangan elemen pembelajaran yang dibangunkan adalah berdasarkan jumlah kredit kursus. 

 > Poster Inisiatif PutraGLOBE - PTG
 > [Slaid] Pembelajaran Teradun Gantian (PTG)_September2022
 

 

2. PutraMOOC (Putra Massive Open Online Course)

 

Kursus PutraMOOC yang mencapai piawaian kualiti akan ditawarkan kepada empat golongan sasaran iaitu pelajar akademik, komuniti khusus, industri dan masyarakat awam.

 > Poster Inisiatif PutraGLOBE - PutraMOOC
 

 

3. Pindah Kredit MOOC (Credit Transfer MOOC)

 

Pelajar dibenarkan memindahkan kredit daripada pembelajaran kursus kursus MOOC yang setara kepada program akademik di UPM.

 > Poster Inisiatif PutraGLOBE - CTM
 > Poster Inisiatif PutraGLOBE - CTM (EN)
 

 

4. PutraCGOL (Putra Collaborative Global Online Learning)

 

Pelajar di UPM and institusi antarabangsa yang berkolaborasi belajar bersama secara dalam talian di dalam kursus akademik di antara tempoh 3 hingga 6 minggu.

 > Poster Inisiatif PutraGLOBE - PutraCGOL
 > PutraCGOL InfoKit
 

 

5. Putra e-VF (Putra e-Visiting Fellow)

 

Sarjana di dalam dan luar UPM dilantik bagi perkhidmatan secara dalam talian sekurang-kurangnya 2 minggu.

 > Poster Inisiatif PutraGLOBE - Putra e-VF
 

 
Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi:


Seksyen Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran (IPP), CADe-Lead
03-9769 6049 (Pn. Siti Fatimah/Pn. Arina Zafirah) / 03-9769 6139 (En. Muhammad Faris Aqil)
cadeinovasi@upm.edu.my

 

Updated:: 11/04/2023 [azryadeny]

MEDIA SHARING

CENTRE FOR ACADEMIC DEVELOPMENT AND LEADERSHIP EXCELLENCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6175
03-9769 6175
03-9769 6043
BWFfIA7~