EKSA UPM | PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
» MENGENAI KAMI » EKSA@CADe-Lead » EKSA UPM

EKSA UPM

    

Penyataan Komitmen 

 
  Kami pekerja UPM komited mengamalkan budaya organisasi berprestasi tinggi melalui penyediaan persekitaran kerja kondusif serta budaya kerja berinovatif dan kreatif dengan penerapan amalan hijau.
   
 

Visi & Misi

 
   
  Visi l Peningkatan kualiti dan produktiviti perkhidmatan dengan persekitaran tempat kerja yang kondusif.
   
Moto EKSA UPM

"Persekitaran Kondusif

Pencetus Transformasi

Kerja Berkualiti"

 

Misi l

 • Melaksanakan tugas dengan cekap, berkesan dan lebih produktif.
 • Mewujudkan budaya kerja dan urus tadbir terbaik.
 • Membina budaya dan nilai bersama yang cemerlang.
   
   
   
 

Objektif Pelaksanaan

   
   
     
 
 • Meningkatkan imej korporat.
 • Menyemarakkan aktiviti kreativiti dan inovasi.
 • Menggalakkan aktiviti pembudayaan Amalan Hijau.
 • Mewujudkan persekitaran yang kondusif.
 • Meningkatkan motivasi dan disiplin.
 • Memupuk semangat berpasukan.
 • Memupuk sikap bertanggungjawab.
 • Amalan penambahbaikan berterusan.
     
     
    + Poster_Visi, Misi, Penyataan Komitmen & Objektif EKSA UPM
    Panduan Pelaksanaan EKSA UPM (Edisi Kedua)

Kemaskini:: 12/12/2023 [azryadeny]

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT PEMBANGUNAN DAN KECEMERLANGAN KEPEMIMPINAN AKADEMIK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-9769 6175
03-9769 6043
SXETAAO~